Foto natječaj - EDEN BAJKA U NINU - BILJKE I OPRAŠIVAČI


1. TEMA FOTO NATJEČAJA

Tema Foto natječaja "EDEN bajka u Ninu – biljke i oprašivači" provodi se na obalama Ninskog zaljeva s ciljem da se zabilježe kukci i njihovi prijatelji kao oprašivači biljaka u jesen i zimi.

2. ORGANIZATOR

Natječaj priređuje i organizira Turistička zajednica grada Nina, Trg braće Radić 3, Nin, u daljnjem tekst organizator.

3. VREMENSKI OKVIR

Natječaj se otvara 23. 9. 2022., te zatvara 20. 3. 2023. Zaprimljene fotografije nakon završetka foto natječaja neće se uzimati u obzir.

4. PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NATJEČAJU

Uvjeti i način predaje fotografija:
• Svaki/a autor/ica može poslati do 3 fotografije
• Fotografije se predaju na e-mail info@nin.hr
• Fotografije moraju biti isključivo u digitalnom obliku u jpg / jpeg/ formatu, te moraju imati najmanje rezoluciju od 5 Mpx (2580 x 2048 piksela)
• Sudjelovanje na natječaju je besplatno
• Dopuštena je obrada fotografija u programima za uređivanje fotografije do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.
• Sve zaprimljene fotografije će u tijeku natječaja biti objavljene na društvenim mrežama Visit Nin

5. USKLAĐENOST S GDPR ODREDBAMA

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Turistička zajednica grada Nina (u daljnjem tekstu: organizator) u svom radu obvezuje se postupati u skladu s poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

6. KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE

Pobjedničke fotografije će biti odabrane od strane stručnog žirija, koji će biti sastavljen od 5 člana. Pobjedničke fotografije će biti rangirane prema mjestima: I. mjesto, II. mjesto i III. mjesto. Dobitnici nagrada će biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

7. NAGRADE

I. mjesto 4.500 kuna / 600 eura II. mjesto 1.500 kuna /200 eura
III. mjesto 750 kuna / 100 eura
Napomena: Iznosi su istaknuti i u eurima, vrijednost 1 EUR = 7,53450 kn i postupku zaokruživanja.

8. NAPOMENE

1. Zabranjeno je korištenje fotografija preuzetih s Interneta
2. Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise
3. Fotografije koje ne udovoljavaju tehničkim propozicijama neće biti prihvaćene
4. Slanjem fotografija sudionici potvrđuju autentičnost i preuzimaju odgovornost za snimljene fotografije
5. Sudionici natječaja potpuno preuzimaju odgovornost za snimljene fotografije na kojima se javljaju i treće osobe
6. Sudionici prijavom na natječaj daju suglasnost organizatoru natječaja za korištenje prijavljenih fotografija u marketinške svrhe

Savjetodavni partner na projektu: Natura Jadera – Zaštita prirode u Zadarskoj županiji

Foto Tony Pinčić
Foto Tony Pinčić

Visit Nin App Visit Nin App

Pronađite nas na webu
 
Kontakt

  Turistička zajednica grada Nina
Trg braće Radića 3
23232 Nin
Hrvatska

  +385 23 265 247
  +385 23 264 280
  +385 23 265 247
  info@nin.hr