Rijetke i endemične biljke

U Ninskoj se laguni nalaze mnoge rijetke i endemične biljne vrste. Zanimljiv je to svijet uvjetovan prirodnim karakteristikama, prije svega plićacima s vodom vrlo visoka saliniteta. Impresivnost prilagodbe zakonima preživljavanja možda najbolje ilustrira biljna vrsta caklenjača (Sarcocornia fruticosa), koja raste na muljevitim obalama, na vrlo slanom tlu tako gusto da stvara livade koje zovemo slanušama. Ova je biljka mesnata, ima debelu stabljiku, koja je pravi rezervoar vode, te male listove koji sprječavaju preveliko isparavanje. Njezin stanični sok ima visoku koncentraciju soli, što omogućuje uzimanje vode iz slane podloge (inače bi voda izlazila iz biljke). Velike populacije ove vrste izvor su hrane drugim vrstama, prije svega pticama, kao što su čaplje, ćurlini, gnjurci.

Endemične, rijetke i ugrožene biljne vrste

Močvarni luk, Allium telmatum (endemična)
Livadni procjepak, Chouardia litardierei (endemična i s Aneksa 2 EU direktive)
Dalmatinska bijela svila, Armeria canescens ssp. dalmatica (endemična)
Kožasti smudnjak, Peucedanum coriaceum ssp. pospichali (endemična)
Liburnijski karanfil, Dianthus ferrugineus ssp. liburnicus (endemična)
Glavičasti šilj, Cyperus capitatus (CR)
Bodljikava pirika, Elymus farctus (CR)
Ravenski sladorovac, Saccharum ravennae (CR)
Gomoljasta brula, Triglochin bulbosa ssp. barrelieri (CR)
Veliki obalni šaš, Carex extensa (EN)
Valjkast tankorepić, Haynardia cylindrica (VU)
Primorski ječam, Hordeum marinum (VU)
Primorska jurčica, Suaeda maritima (VU)
Sodna solnjača, Salsola soda (VU)
Perzijska djetelina, Trifolium resupinatum (VU)

(CR = kritično ugrožene, EN = ugrožene, VU = osjetljive)

Visit Nin App Visit Nin App

Pronađite nas na webu
 
Kontakt

  Turistička zajednica grada Nina
Trg braće Radića 3
23232 Nin
Hrvatska

  +385 23 265 247
  +385 23 264 280
  +385 23 265 247
  info@nin.hr