Službeni dokumenti - Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Nina uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Nina. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu: Turistička zajednica grada Nina, Trg braće Radića 3, 23 232 Nin
• na fax broj: 023/265 247
• elektroničkom poštom: info@nin.hr
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Nina radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8:00 do 15:00 sati te subotom od 8:00 do 13:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

- Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
- Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
- Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
- Zakon o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Sanja Stulić, tel. 023/265 247
Visit Nin App Visit Nin App

Pronađite nas na webu
 
Kontakt

  Turistička zajednica grada Nina
Trg braće Radića 3
23232 Nin
Hrvatska

  +385 23 265 247
  +385 23 264 280
  +385 23 265 247
  info@nin.hr